Miljolare.no

Art: Slimtrevl (Eudesme virescens)

Arten er vanskeleg å skilje frå bruntrevl (Mesogloia vermiculata). På vårparten kan ein anta at funn er slimtrevl, mens det på hausten antakeleg er bruntrevl. På sommaren er begge tilstades, og funn bør i denne samanheng førast opp som bruntrevl/slimtrevl. Funn i fjøra er imidlertid mest sannsynleg bruntrevl, for Slimtrevl finst vanlegvis frå nedre fjøremål og ned til 3 m. Dei finst på beskytta stader, bruntrevl helst i ytre skjergard.

Forvekslingsarter: Bruntrevl (Mesogloia vermiculata)

Systematikk:

RikeDet gule riket (Chromista)
Rekke Ochrophyta
Divisjon  Brunalgar (Phaeophyta)
Klasse   Brunalgar (Phaeophyceae)
Orden    Chordariales
Familie     Chordariaceae
Slekt      Eudesme
Art       Slimtrevl (Eudesme virescens)