Miljolare.no

Art: Grisetang (Ascophyllum nodosum)

Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Opphavsrett: Stein Mortensen

Kjennetegn: Grisetangen (0.3 – 2 m) er den andre tangarten med blærer. Han er lett å skilje frå blæretang, med sin lyse, gulbrune til olivengrønne farge og blærer som sit enkeltvis. Dessutan er grisetangen tjukkare, utan midtribbe og meir solid, ja nesten lêrliknande.

Leveområde: Veks ofte saman med blæretang og då som regel like nedanfor blæretangen i fjøra. Heller ikkje denne tangarten er å finne på bølgjeutsette stader.

Utbredelse: Grisetang finnst langs heile kysten.

Aldersbestemming: Det er mogleg å finne ut kor gammal grisetangen er. Dersom han ikkje har noka blære eller berre ei, er han inntil tre år gammal. For kvar ny blære oppover på “hovudstamma” har han vorte eitt år eldre.

Forvekslingsarter: Blæretang (Fucus vesiculosus)

Systematikk:

RikeDet gule riket (Chromista)
Rekke Ochrophyta
Divisjon  Brunalgar (Phaeophyta)
Klasse   Brunalgar (Phaeophyceae)
Orden    Tang (Fucales)
Familie     Fucaceae
Slekt      Ascophyllum
Art       Grisetang (Ascophyllum nodosum)