Miljolare.no

Rike: Planteriket (Plantae)

ArtLenke til artsinfoReg. datoObs. datoLokalitetLenke til Artskart
Bakkestjerne (Erigeron acer)05.06.202301.06.2023Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark) 
Kratthumleblom (Geum urbanum)05.06.202301.06.2023Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark) 
Prestekrage (Leucanthemum vulgare)05.06.202301.06.2023Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark) 
Korsved (Viburnum opulus)05.06.202305.06.2023Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland) 
Rogn (Sorbus aucuparia)05.06.202304.06.2023Enge (Etne, Vestland) 
Skvallerkål (Aegopodium podagraria)05.06.202305.06.2023Kjeldevatnet (Stryn, Vestland) 
Engkarse (Cardamine pratensis)05.06.202305.06.2023Kjeldevatnet (Stryn, Vestland) 
Engsyre (Rumex acetosa)05.06.202305.06.2023Kjeldevatnet (Stryn, Vestland) 
Marikåpeslekta (Alchemilla sp.)05.06.202305.06.2023Kjeldevatnet (Stryn, Vestland) 
Skognesle (Urtica dioica var. holosericea)05.06.202305.06.2023Kjeldevatnet (Stryn, Vestland) 
Pors (Myrica gale)05.06.202305.06.2023Kjeldevatnet (Stryn, Vestland) 
Mjødurt (Filipendula ulmaria)05.06.202305.06.2023Kjeldevatnet (Stryn, Vestland) 
Rødkløver (Trifolium pratense)05.06.202305.06.2023Kjeldevatnet (Stryn, Vestland) 
Geitrams (Epilobium angustifolium)05.06.202305.06.2023Kjeldevatnet (Stryn, Vestland) 
Løvetannslekta (Taraxacum sp.)05.06.202305.06.2023Kjeldevatnet (Stryn, Vestland) 
Grasstjerneblom (Stellaria graminea)05.06.202304.06.2023Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal) 
Grøftesoleie (Ranunculus flammula)05.06.202304.06.2023Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal) 
Gjøkesyre (Oxalis acetosella)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Heistarr (Carex binervis)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Matsyre (Rumex acetosa subsp. acetosa)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Torvmoser (Sphagnum sp.)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland) 
Rødsvingel (Festuca rubra)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Kaprifol (Lonicera caprifolium)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Bjørnebærslekta (Rubus spp.)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland) 
Smalkjempe (Plantago lanceolata)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Bjørnemose (Polytrichum sp.)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland) 
Geitrams (Epilobium angustifolium)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Blåbær (Vaccinium myrtillus)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Skjørbuksurt (Cochlearia officinalis)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Tettegras (Pinguicula vulgaris)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Blåfjær (Polygala vulgaris)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Markjordbær (Fragaria vesca)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Engkarse (Cardamine pratensis)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Hvitveis (Anemone nemorosa)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Bjørnekam (Blechnum spicant)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Hengeving (Phegopteris connectilis)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Skogburkne (Athyrium filix-femina)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Sisselrot (Polypodium vulgare)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Revebjelle (Digitalis purpurea)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Ugrasløvetann-gruppa (Ruderalia)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland) 
Hårsveve (Hieracium pilosella)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Firkantperikum (Hypericum maculatum)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Tiriltunge (Lotus corniculatus)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Fagerperikum (Hypericum pulchrum)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Einstape (Pteridium aquilinum)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Vierslekta (Salix sp.)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland) 
Tepperot (Potentilla erecta)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Krypvier (Salix repens var. repens)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo