Miljolare.no

Familie: Laksefamilien (Salmonidae)

Laksefamilien (Salmonidae)

Laksefiskene er naturlig utbredt i kaldere strøk på den nordlige halvkule. I tillegg har mennesker satt dem ut nesten over alt hvor vanntemperaturene er lave nok til å tillate det, f.eks. på fjellplatåer i det sentrale Afrika! Mange arter er økonomisk viktige, og blir holdt i oppdrett. I de senere år har rømt fisk fra oppderttsanlegg blitt en alvorlig trussel mot ville bestander fordi de blander seg inn i gytingen. Bevisste utsettinger kan også være skadelige for den ville bestanden når det blir brukt fremmed fisk fra andre vassdrag. Laksefiskene kjennetegnes på ved en spoleformet kropp som er noe sammentrykt ved sidene, en ryggfinne midt på kroppen, samt en stråleløs fettfinne mellom denn og halefinnen, en fullstendig sidelinje, og middels til små fastsittende skjell. Noen forskere argumenterer for at Lagesilda og dens nærmeste slektninger bør plasseres i en egen familie (Coregoniidae), men mange anser dem som medlemmer av laksefamilien, dog med en egen underfamiie (Coregoniinae).

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Beinfisk (Actinopterygii)
Orden    Laksefisker (Salmoniformes)
Familie     Laksefamilien (Salmonidae)
Slekt      Coregonus
Art       Lagesild (Coregonus albula)
Art       Sik (Coregonus lavaretus)
Slekt      Oncorhynchus
Art       Regnbueørret (Oncorhynchus mykiss)
Slekt      Salmo
Art       Laks (Salmo salar)
Art       Ørret (Salmo trutta)
Slekt      Salvelinus
Art       Røye (Salvelinus alpinus)
Art       Bekkerøye (Salvelinus fontinalis)
Slekt      Thymallus
Art       Harr (Thymallus thymallus)