Miljolare.no

Orden: Nostocales

I denne ordenen finner vi blant annet familien Oscillatoriaceae, som i planteplanktonkompendiet er klassifisert som en egen orden.

Systematikk:

RikeBakterieriket (Eubacteria)
Divisjon Blågrønnbakterier (Cyanobacteria)
Klasse  Blågrønnalger/blågrønnbakterier (Cyanophyceae)
Orden   Nostocales
Familie    Oscillatoriaceae
Slekt     Anabaena
Art      Anabaena affinis
Art      Anabaena circinalis
Art      Anabaena flos-aquae
Art      Anabaena lemmermannii
Art      Anabaena solitaria
Art      Anabaena spiroides
Slekt     Aphanizomenon
Art      Aphanizomenon flos-aquae
Slekt     Calothrix
Slekt     Lyngbya
Slekt     Nostoc
Art      Nostoc kihlmanii
Slekt     Oscillatoria
Art      Oscillatoria limnetica
Slekt     Pseudoanabaena
Slekt     Spirulina
Familie    Rivulariaceae
Slekt     Rivularia
Familie    Scytonemataceae
Slekt     Scytonema
Slekt     Tolypothrix
Familie    Stigonemataceae
Slekt     Stigonema