Miljolare.no

Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)

Når kommer våren?
22.05.2022
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
20.05.2022 Blomstring hundekjeks
21.05.2022 Blomstring ramsløk
21.05.2022 Blomstring tettegras
21.05.2022 Blomstring engsoleie
Når kommer våren?
22.05.2022
Rolf Lennart Sætermo
Sætermo (Rana, Nordland)
20.05.2022 Bladsprett (musøre) rogn
22.05.2022 Ankomst steinskvett
Når kommer våren?
22.05.2022
Bodil Widding
Flatråkervegen 128, 5687 Flatråker (Tysnes, Vestland)
03.05.2022 Blomstring kusymre
Når kommer våren?
21.05.2022
Charlotte Bakke
Mule Varde (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
19.05.2022 Blomstring tannrot
Når kommer våren?
21.05.2022
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
21.05.2022 Blomstring myrfiol
21.05.2022 Blomstring skogstjerne
21.05.2022 Blomstring marimjelleslekta
Når kommer våren?
21.05.2022
Halvard Holst-Olsen
Storgata 38 9590 Hasvik (Hasvik, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
19.05.2022 Bladsprett (musøre) rogn
Når kommer våren?
20.05.2022
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
20.05.2022 Blomstring skogstjerneblom
Når kommer våren?
20.05.2022
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
20.05.2022 Blomstring grasstjerneblom
20.05.2022 Ankomst strandsnipe
Når kommer våren?
20.05.2022
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
20.05.2022 Blomstring bleikveronika
20.05.2022 Blomstring lodnestorkenebb
20.05.2022 Blomstring tveskjeggveronika
Når kommer våren?
20.05.2022
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Innlandet)
18.05.2022 Blomstring engfiol
19.05.2022 Blomstring hagerips
17.05.2022 Bladsprett (musøre) kirsebær
18.05.2022 Blomstring markjordbær
17.05.2022 Bladsprett (musøre) plomme
18.05.2022 Blomstring plomme
17.05.2022 Bladsprett (musøre) rogn
19.05.2022 Voksenstadiet stikkeveps
Når kommer våren?
20.05.2022
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
19.05.2022 Blomstring rødkløver
Fenologi
19.05.2022
Haugaland landbruksrådgjeving
Enge (Etne, Vestland)
Bekkeblom (Caltha palustris)
Fenologi
19.05.2022
Haugaland landbruksrådgjeving
Enge (Etne, Vestland)
Hegg (Prunus padus)
Rød jonsokblom (Silene dioica)
Når kommer våren?
19.05.2022
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
19.05.2022 Blomstring bleikveronika
19.05.2022 Blomstring gjerdevikke
19.05.2022 Ankomst gjøk
19.05.2022 Sang for første gang gjøk
19.05.2022 Blomstring skogstorkenebb
19.05.2022 Blomstring tiriltunge
19.05.2022 Blomstring tveskjeggveronika
19.05.2022 Ankomst tårnseiler
Når kommer våren?
19.05.2022
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
19.05.2022 Blomstring beitesvever
19.05.2022 Blomstring gjerdevikke
19.05.2022 Blomstring smalkjempe
1 - 15 av 13 816 siste»»