Miljolare.no

Klasse: Kråkefotplanter (Lycopsida)

Kråkefotplanter (Lycopsida)
Opphavsrett: Siri Skoglund

Kråkefotplanter

Kråkefotplantene består av 3 familier som inneholder relativt små, eviggrønne planter med nåleformede eller skjellformede blader. De kan minne litt om mose der de kryper langs bakken.

Kråkefotplantene er eviggrønne og bladene (mikrofyll) sitter oppover hele stengelen.
Kråkefotplantene sprer seg ofte vegetativt ved å sende ut utløpere som kan bli meterlange.

Formering og spredning skjer ved hjelp av sporer som spres med vinden. Disse spirer opp til en liten gametofytt med hannlig og hunnlig kjønnsorgan. Etter befruktning spirer det opp en ny sporeplante. Hos kråkefotfamilien er hann og hunnsporene like (isospori), mens hos dvergjamne- og brasmegrasfamilien er hann- og hunnsporene ulike (heterospori).
Sporene sitter i små beholdere som kalles sporangier. De sitter ved bladgrunnen av sporofyllene (blader som bærer sporer). Sporofyllene er vanligvis samlet i toppen av skuddene og danner det vi kaller et strobilus.

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Rekke  Karsporeplanter (Pteridophyta)
Klasse   Kråkefotplanter (Lycopsida)
Familie    Brasmegrasfamilien (Isoëtaceae)
Slekt     Brasmegrasslekta (Isoëtes)
Art      Mykt brasmegras (Isoëtes echinospora)
Art      Stivt brasmegras (Isoëtes lacustris)
Familie    Dvergjamnefamilien (Selaginellaceae)
Slekt     Dvergjamneslekta (Selaginella)
Art      Dvergjamne (Selaginella selaginoides)
Familie    Kråkefotfamilien (Lycopodiaceae)
Slekt     Jamneslekta (Diphasiastrum)
Art      Fjelljamne (Diphasiastrum alpinum)
Art      Viftejamne (Diphasiastrum complanatum)
Art      Grannjamne (Diphasiastrum tristachyum)
Art      Hybridgrannjamne (Diphasiastrum ×zeilleri)
Slekt     Lusegrasslekta (Huperzia)
Art      Fjell-lusegras (Huperzia appressa)
Art      Polarlusegras (Huperzia arctica)
Art      Lusegras (Huperzia selago)
Slekt     Myrkråkefotslekta (Lycopodiella)
Art      Myrkråkefot (Lycopodiella inundata)
Slekt     Kråkefotslekta (Lycopodium)
Art      Stri kråkefot (Lycopodium annotinum)
Art      Myk kråkefot (Lycopodium clavatum)