Miljolare.no

Art: Lagesild (Coregonus albula)

Lagesild (Coregonus albula)

Lagesilda er utbredt på Østlandet og på Jæren. Den likner av utseende på sild, men skjellene sitter godt fast (dette iht litteratur, vi har fått tilbakemelding frå lokalfolk som mener det ikke stemmer) på kroppen i motsetning til sildas. Den er nesten utelukkende planktonspisende, og både yngel og voksen fisk lever pelagisk. Lagesilda gyter vanligvis i littoralen i innsjøen, men kan også gyte på dypere vann. Enkelte bestander (f. eks. i Mjøsa) gyter i tilløpselva. Gytetiden er vanligvis om høsten eller tidlig på vinteren, men det finnes også innsjøer med både høst- og vårgytende bestander (bl. a. Varaldsjøen ved Kongsvinger). Noen forskere argumenterer for at Lagesilda og dens nærmeste slektninger bør plasseres i en egen familie (Coregoniidae), men mange anser dem som medlemmer av laksefamilien, dog med en egen underfamiie (Coregoniinae).

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Beinfisk (Actinopterygii)
Orden    Laksefisker (Salmoniformes)
Familie     Laksefamilien (Salmonidae)
Slekt      Coregonus
Art       Lagesild (Coregonus albula)