Miljolare.no

Rekke: Karsporeplanter (Pteridophyta)

Planteregistreringer
06.06.2019
Markaplassen skole
Myr ved Markaplassen skole (Trondheim, Sør-Trøndelag)
Artstre
Moser (Bryophytes)
Soppriket (Fungi)
Karsporeplanter (Pteridophyta)
 
Planteregistreringer
06.06.2019
Markaplassen skole
Myr ved Markaplassen skole (Trondheim, Sør-Trøndelag)
Moser (Bryophytes)
Tettegras (Pinguicula vulgaris)
Karsporeplanter (Pteridophyta)
 
Planteregistreringer
06.06.2019
Markaplassen skole
Myr ved Markaplassen skole (Trondheim, Sør-Trøndelag)
Karsporeplanter (Pteridophyta)
 
Planteregistreringer
06.06.2019
Markaplassen skole
Myr ved Markaplassen skole (Trondheim, Sør-Trøndelag)
Karsporeplanter (Pteridophyta)
 
Planteregistreringer
27.05.2019
Bergen katedralskole
Kjerreidviken (Bergen, Hordaland)
Bjørkeslekta (Betula)
Engkarse (Cardamine pratensis)
Vestlandsraggtelg (Dryopteris affinis subsp. cambrensis)
Lønnefamilien (Sapindaceae)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Blåbær (Vaccinium myrtillus)
 
Planteregistreringer
13.05.2019
Greåker videregående skole
Lomtjern (Halden, Østfold)
Artstre
Moser (Bryophytes)
Soppriket (Fungi)
Karsporeplanter (Pteridophyta)
Frøplanter (Spermatophyte)
Planteregistreringer
13.05.2019
Greåker videregående skole
Krusetertjern (Halden, Østfold)
Lys reinlav (Cladonia arbuscula)
Grå reinlav (Cladonia rangiferina)
Torvmyrull (Eriophorum vaginatum)
Lusegras (Huperzia selago)
Kvistlav (Hypogymnia)
Furu (Pinus sylvestris)
Bjørnemoser (Polytrichum)
Torvmoser (Sphagnum)
Blåbær (Vaccinium myrtillus)
Blokkebær (Vaccinium uliginosum)
Når kommer våren?
09.05.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Aust-Agder)
08.05.2019 Blomstring skavgras
08.05.2019 Sang for første gang gjerdesmett
08.05.2019 Blomstring engkarse
 
Når kommer våren?
02.05.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Hedmark)
02.05.2019 Blomstring skogsnelle
02.05.2019 Blomstring gravmyrt
02.05.2019 Blomstring engsnelle
02.05.2019 Blomstring forglemmegei
 
Planteregistreringer
25.04.2019
SamiAllaskuvla
Geađgejohka (Kautokeino - Guovdageaidnu, Finnmark)
Dvergbjørk (Betula nana subsp. nana)
Bjørk (Betula pubescens)
Bladmoser (Bryophyta)
Jamneslekta (Diphasiastrum)
Einer (Juniperus communis)
 
Når kommer våren?
25.04.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Aust-Agder)
25.04.2019 Blomstring åkersnelle
25.04.2019 Blomstring vårerteknapp
25.04.2019 Blomstring spisslønn
25.04.2019 Sang for første gang løvsanger
25.04.2019 Blomstring korsknapp
25.04.2019 Blomstring engsoleie
 
Når kommer våren?
20.04.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Aust-Agder)
20.04.2019 Blomstring stri kråkefot
20.04.2019 Ankomst strandsnipe
20.04.2019 Sang for første gang fuglekonge
20.04.2019 Voksenstadiet marihøner
 
Planteregistreringer
01.02.2019
Voss vidaregåande skule
(Voss, Hordaland)
Karsporeplanter (Pteridophyta)
 
Planteregistreringer
10.09.2018
Landås skole
Ulriken (Bergen, Hordaland)
Karsporeplanter (Pteridophyta)
Frøplanter (Spermatophyte)
 
Planteregistreringer
28.08.2018
Rothaugen skole
Fjellside i Sandviken (Bergen, Hordaland)
Ormetelg (Dryopteris filix-mas)
 
1-15 av 463 siste»»