Miljolare.no

Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)

Når kommer våren?
22.04.2024
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
21.04.2024 Bladsprett (musøre) svarthyll
22.04.2024 Bladsprett (musøre) lønneslekta
 
Når kommer våren?
22.04.2024
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
22.04.2024 Bladsprett (musøre) balsampoppel
22.04.2024 Blomstring pors
22.04.2024 Blomstring vårkål
 
Når kommer våren?
22.04.2024
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Innlandet)
20.04.2024 Blomstring tysbast
21.04.2024 Blomstring krokusslekta
 
Når kommer våren?
21.04.2024
Byrknes skule
Byrknes Skule (Gulen, Vestland)
21.04.2024 Blomstring løvetannslekta
 
Fenologi
21.04.2024
Haugaland landbruksrådgjeving
Enge (Etne, Vestland)
Engkarse (Cardamine pratensis)
 
Fenologi
21.04.2024
Haugaland landbruksrådgjeving
Enge (Etne, Vestland)
Plomme (Prunus domestica)
 
Fenologi
21.04.2024
Haugaland landbruksrådgjeving
Enge (Etne, Vestland)
Løvetannslekta (Taraxacum)
 
Når kommer våren?
21.04.2024
Heikki Fjelldal
Heer (Frogn, Akershus)
19.04.2024 Bladsprett (musøre) bjørk
 
Når kommer våren?
20.04.2024
Charlotte Bakke
Åsen (Porsgrunn, Telemark)
20.04.2024 Ankomst grønnsisik
20.04.2024 Blomstring gullstjerne
 
Når kommer våren?
20.04.2024
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
20.04.2024 Blomstring markfrytle
 
Når kommer våren?
20.04.2024
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
20.04.2024 Larver buttsnutefrosk
20.04.2024 Blomstring løvetannslekta
 
Når kommer våren?
20.04.2024
Ingar Granholt
Sandefjord Kilen (Sandefjord, Vestfold)
16.04.2024 Bladsprett (musøre) bjørk
Når kommer våren?
19.04.2024
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Telemark)
19.04.2024 Blomstring markjordbær
 
Når kommer våren?
19.04.2024
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
19.04.2024 Bladsprett (musøre) bjørk
19.04.2024 Bladsprett (musøre) hegg
 
Når kommer våren?
19.04.2024
Borgen barneskole
(Sarpsborg, Østfold)
12.04.2024 Blomstring marianøkleblom
 
1 - 15 av 19 759 siste»»