Miljolare.no

Art: Edelkreps (Astacus astacus)

Edelkreps (Astacus astacus)
Opphavsrett: Brage Førland

Edekreps er også kalt vanlig ferskvannskreps. Skattet som delikatesse, og fanges i teiner (fangst tillatt i august/september). Fangsten representerer salgsverdier på flere millioner kroner i året. Arten har sin hovedutbredelse på Østlandet, der den har spredd seg kraftig i løpet av dette århundret. Den finnes også i små områder i Hordaland og Sør-Trøndelag, trolig som følge av utsetting. Krepsen krever relativt varm og lang sommer, og vann med pH over 6,0. Mange utsettingsforsøk har vært mislykkede. Arten er truet av krepsepest (en sopp som heter Aphanomyces astaci). Denne har utryddet ferskvannskrepsen over store områder i Sverige, og det er hos oss innført strenge reguleringstiltak for å hindre spredning av smitten.

Andre navn: ferskvannskreps

Rødlistestatus (2015): Sterk truet

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Leddyr (Arthropoda)
Underrekke  Krepsdyr (Crustacea)
Klasse   Storkreps (Malacostraca)
Orden    Tifotkreps (Decapoda)
Underorden     Reker, kreps, sjøkreps, hummer (Macrura)
Familie      Kreps (Astacidae)
Slekt       Astacus
Art        Edelkreps (Astacus astacus)