Miljolare.no

Art: Mykt brasmegras (Isoëtes echinospora)

Andre navn: mjukt brasmegras

Forvekslingsarter: Stivt brasmegras (Isoëtes lacustris)

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Rekke  Karsporeplanter (Pteridophyta)
Klasse   Kråkefotplanter (Lycopsida)
Familie    Brasmegrasfamilien (Isoëtaceae)
Slekt     Brasmegrasslekta (Isoëtes)
Art      Mykt brasmegras (Isoëtes echinospora)