Miljolare.no

Klasse: Microbotryomycetes

Systematikk:

RikeSoppriket (Fungi)
Rekke Stilksporesopper (Basidiomycota)
Underrekke  Urstilksporesopper (Pucciniomycotina)
Klasse   Microbotryomycetes
Orden    Heterogastridiales
Orden    Leucosporidiales
Orden    Nelliksotordenen (Microbotryales)
Orden    Speilgjærordenen (Sporidiobolales)