Miljolare.no

Klasse: Cystobasidiomycetes

Systematikk:

RikeSoppriket (Fungi)
Rekke Stilksporesopper (Basidiomycota)
Underrekke  Urstilksporesopper (Pucciniomycotina)
Klasse   Cystobasidiomycetes
Orden    Cystobasidiales
Orden    Erythrobasidiales
Orden    Naohideales