Miljolare.no

Art: Vanlig kuleskrukketroll (Armadillidium vulgare)

Maksimum lengde: 20 mm.

Hode: Pannepartiet bredt og rett avskåret, pannelappene små, ovale.

Antenner: Korte, rekker omtrent bak til bakre kant av første forkroppsledd. Flagellum med 2 ledd, ytre ledd spisst avsluttet.

Øyne: Forholdsvis små, svarte, består av mange småøyne. Øynene sitter langt ut på hodets sider, og bakre halvdel av øynene dekkes av første forkroppsledds fremkant når dyret er sammenrullet.

Forkropp: Tredje og fjerde ledd skrått avskåret i fremre sidekant (gjør det mulig for dyret å rulle seg sammen). Ingen spesiell fargeflekk på siden av siste forkroppsledd.

Bakkroppens bukside: De to første parene av bakkroppsbenas yttergrener har lyse, gjennomskinnelige flekker på ytre halvdel.

Pseoudotrakéer: 2 par.

Telson: Danner en forholdsvis bred trekant som er rett avskåret i bakkant.

Uropoder: Yttergrenene trekantet bladformet, omtrent like brede som lange, bredest i bakre kant og rett avskåret. Innergrener lite synlige fra dyrets ryggside.

Kroppsfarge/form: Variabel, vanligvis ensfarget blågrå eller sorte, kan også være rosa, røde eller brune, men flekkete individer er også funnet. Glatt og glinsende. Kan rulle seg sammen til en perfekt, fullstendig lukket kule.

Levesett: Vanlig i løvskog under stener, bark, nedfallsgrener, råtne trestubber og trær. Kan også finnes i veksthus. Varmekrevende og tørketålende.

Kommentar: Den største og vanligste av de tre Armadillum-artene vi har i Norge. Små individer av A. vulgare kan forveksles med A. pulchellum og A. pictum. Disse kan imidlertid ikke rulle seg sammen til en fullstendig sirkel, men har alltid en liten sprekk mellom hodet og bakenden når de er sammenrullet. Små forskjeller finnes også i formen av pannepartiet og pannelobene. Hos A. pulchellum (maks. lengde 6 mm, brunsvart, sjelden) har det syvende forkroppsleddet en forholdsvis stor mørk flekk på hver side. Telson er tilnærmet halvsirkelformet, bakkanten danner en mykt avskåret bue. Uropodenes yttergrener omtrent halvparten så lange som bredden av bakre kant. Hos A. pictum (maks. lengde 8 mm, brunsvart, sjelden) er de mørke flekkene på siden av syvende forkroppsledd mye mindre enn hos A. pulchellum. Telson danner en mykt avrundet trekant, smalere i bakkant enn hos de to andre artene.Uropodenes yttergrener nesten sirkelformete.

Engelsk navn: Common Pill bug

Rødlistestatus: Nær truet

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Leddyr (Arthropoda)
Underrekke  Krepsdyr (Crustacea)
Klasse   Storkreps (Malacostraca)
Orden    Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Familie     Oniscidae
Slekt      Armadillidium
Art       Vanlig kuleskrukketroll (Armadillidium vulgare)