Miljolare.no

Art: Vandresnegl (Potamopyrgus antipodarum)

Vandresnegl (Potamopyrgus antipodarum)

Denne arten foretrekker brakkvann. Den var kjent fra noen få lokaliteter i England på 1880-tallet, men spredde seg fort i England i de første tiårene i dette århundret, også til ferskvann. Den ble også oppdaget på kontinentet. Første funn i Norge var i 1954, og den er nå kjent i brakkvann langs hele kysten fra Halden til Haugesund. De nærmest beslektede artene er kjent fra Sørøst-Asia og rundt New Zealand, så man regner med at arten har spredd seg til Europa med båter. Innen Europa er spredning med vannfugl også en mulighet. Arten er partenogenetisk, så ett individ er nok til å etablere en ny bestand. Den krever høyt kalkinnhold (CaO + MgO) for å trives.
Arten er synonym med Potamopyrgus jenkinsi (Smith).

Svartelistestatus: Høy risiko

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Bløtdyr (Mollusca)
Klasse  Snegler (Gastropoda)
Underklasse   Forgjellesnegler (Prosobranchia)
Orden    Mesogastropoda
Familie     Hydrobiidae
Slekt      Potamopyrgus
Art       Vandresnegl (Potamopyrgus antipodarum)