Miljolare.no

Art: Brun høstmåler (Operophtera brumata)

Brun høstmåler (Operophtera brumata)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Sammen med sin nære slektning Operophtera fagata (Blek høstmåler) er dette vår seineste måler på vingene om høsten. Den flyger fra september til desember. Hunnene er vingeløse. Arten finnes i alle våre fylker.

Andre navn: liten frostmåler, liten høstmåler

Engelsk navn: Winter Moth

Vertsplanter: Agnbøkslekta (Carpinus), Almeslekta (Ulmus), Asalslekta (Sorbus), Askeslekta (Fraxinus), Bjørkeslekta (Betula), Bjørnebærslekta (Rubus), Eik (Quercus), Epleslekta (Malus), Geitvedslekta (Rhamnus), Hagtornslekta (Crataegus), Hassel (Corylus avellana), Kirsebærslekta (Prunus), Lindeslekta (Tilia), Lønneslekta (Acer), Mispelslekta (Cotoneaster), Poppelslekta (Populus), Pæreslekta (Pyrus), Ripsslekta (Ribes), Roseslekta (Rosa), Røsslyngslekta (Calluna), Vierslekta (Salix)

Forvekslingsarter: Blek høstmåler (Operophtera fagata)

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Leddyr (Arthropoda)
Klasse  Insekter (Insecta)
Orden   Sommerfugler (Lepidoptera)
Gruppe    Nattsommerfugler makro («Macro-heterocera»)
Familie     Målere (Geometridae)
Underfamilie      Larentiinae
Slekt       Operophtera
Art        Brun høstmåler (Operophtera brumata)