Miljolare.no

Art: Karminspinner (Tyria jacobaeae)

Karminspinner (Tyria jacobaeae)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

En sjelden og rødlistet art i Norge. Karminspinneren finnes først og fremst i Oslofjordområdet hos oss, men har blitt påtruffet vest til Egersund.

Engelsk navn: The Cinnabar

Vertsplanter: Hestehovslekta (Tussilago), Landøyda (Senecio jacobaea), Pestrotslekta (Petasites), Svineblomslekta (Senecio)

Rødlistestatus: Sterk truet

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Leddyr (Arthropoda)
Klasse  Insekter (Insecta)
Orden   Sommerfugler (Lepidoptera)
Gruppe    Nattsommerfugler makro ("Macro-heterocera")
Familie     Praktfly (Erebidae)
Underfamilie      Bjørnespinnere (Arctiinae)
Slekt       Tyria
Art        Karminspinner (Tyria jacobaeae)