Miljolare.no

Slekt: Acleris

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Leddyr (Arthropoda)
Klasse  Insekter (Insecta)
Orden   Sommerfugler (Lepidoptera)
Gruppe    Nattsommerfugler mikro ("Micro-heterocera")
Familie     Viklere (Tortricidae)
Underfamilie      Tortricinae
Slekt       Acleris
Art        Bjørkeflatvikler (Acleris notana)
Art        Blåbærflatvikler (Acleris maccana)
Art        Buskflatvikler (Acleris laterana)
Art        Eikeflatvikler (Acleris ferrugana)
Art        Fjellflatvikler (Acleris implexana)
Art        Granflatvikler (Acleris abietana)
Art        Grønn flatvikler (Acleris literana)
Art        Grå flatvikler (Acleris effractana)
Artsgruppe        Grå-/konkavflatvikler (Acleris effractana/emargana)
Art        Heggflatvikler (Acleris umbrana)
Art        Hvit flatvikler (Acleris logiana)
Artsgruppe        Jordbær-/buskflatvikler (Acleris comariana/laterana)
Art        Jordbærflatvikler (Acleris comariana)
Art        Konkavflatvikler (Acleris emargana)
Art        Krossvedflatvikler (Acleris schalleriana)
Art        Kystflatvikler (Acleris hyemana)
Art        Lyngflatvikler (Acleris fimbriana)
Art        Lys ospeflatvikler (Acleris roscidana)
Art        Lønnebladflatvikler (Acleris sparsana)
Art        Lønneblomstflatvikler (Acleris forsskaleana)
Art        Marmorflatvikler (Acleris variegana)
Art        Mjødurtflatvikler (Acleris aspersana)
Art        Mørk ospeflatvikler (Acleris obtusana)
Art        Nettflatvikler (Acleris rhombana)
Art        Polarflatvikler (Acleris arcticana)
Art        Punktflatvikler (Acleris lipsiana)
Art        Roseflatvikler (Acleris bergmanniana)
Art        Rustflatvikler (Acleris rufana)
Art        Rød flatvikler (Acleris holmiana)
Art        Seljeflatvikler (Acleris hastiana)
Art        Slåpetornflatvikler (Acleris cristana)
Art        Sumpflatvikler (Acleris shepherdana)