Miljolare.no

Art: Nordisk blåvannymfe (Coenagrion johanssoni)

Nordisk blåvannymfe er finnes i Nord-Europa, øst gjennom Asia til elven Amur. Ikke funnet i Danmark, men finnes i Finnland og det nordlige Sverige. Mangler i fjellet. Utbredt i det sørlige Norge, nord til Troms. Vanligst på østlandet, sjelden på vestlandet.

Nymfene lever i mindre myrtjern, omsluttet av skog og arten krever vegetasjon av torvmose langs bredden. Dette er den minste av de norske artene vannymfer. De voksne vannymfene finnes vanligvis ikke langt fra stedet der de levde som nymfe.

Flygetiden er fra slutten av mai til begynnelsen av august.

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Leddyr (Arthropoda)
Klasse  Insekter (Insecta)
Orden   Øyenstikkere (Odonata)
Underorden    Vannymfer (Zygoptera)
Overfamilie     Coenagrionoidea
Familie      Coenagrionidae
Slekt       Coenagrion
Art        Nordisk blåvannymfe (Coenagrion johanssoni)