Miljolare.no

Art (sp.): Torvmoser (Sphagnum sp.)

Torvmoser er en orden i klassen bladmoser. Den har kun en familie og en slekt (Sphagnum). Alle artene er assosiert med fuktige forhold (f. eks. myrer og sumper), men bare to arter, S. cuspidatum og S. auriculatum, kan sies å være vannlevende. Begge lever i forsurede myrdammer.

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Moser (Bryophytes)
Rekke  Bladmoser (Bryophyta)
Klasse   Torvmoser (Sphagnopsida)
Orden    Torvmose-ordenen (Sphagnales)
Familie     Torvmosefamilien (Sphagnaceae)
Slekt      Torvmoser (Sphagnum)
Art (sp.)       Torvmoser (Sphagnum sp.)