Miljolare.no

Familie: Viklere (Tortricidae)

 • Spraglet gråvikler (Cnephasia asseclana) Leiv Tommas Haugen (03.08.2020)
 • Gul skyggevikler (Eana osseana) Sveinung Sigbjørnsen (07.08.2020)
 • Myrprydvikler (Phiaris turfosana) Sveinung Sigbjørnsen (07.08.2020)
 • Gul prestekragerotvikler (Dichrorampha alpinana) Leiv Tommas Haugen (22.07.2020)
 • Rød flatvikler (Acleris holmiana) Jan-Erik Olsen (21.07.2020)
 • Ryllikrotvikler (Dichrorampha plumbagana) Frode Falkenberg (15.07.2020)
 • Ryllikrotvikler (Dichrorampha plumbagana) Frode Falkenberg (15.07.2020)
 • Ryllikrotvikler (Dichrorampha plumbagana) Frode Falkenberg (15.07.2020)
 • Smal kveldvikler (Epinotia crenana) Leiv Tommas Haugen (20.05.2020)
 • Melbærkveldvikler (Epinotia nemorivaga) Svein Bekkum (01.07.2020)
 • Einerpraktvikler (Aethes rutilana) Svein Bekkum (01.07.2020)
 • Fjellprydvikler (Phiaris obsoletana) Svein Bekkum (23.06.2020)
 • Grå rotvikler (Dichrorampha plumbana) Svein Bekkum (23.06.2020)
 • Vikkefrøvikler (Grapholita orobana) Svein Bekkum (23.06.2020)
 • Grå bladvikler (Syndemis musculana) Michael Fredriksen (18.06.2020)
 • Vårbåndvikler (Philedonides lunana) Leiv Tommas Haugen (25.04.2020)
 • Okerprydvikler (Olethreutes arcuella) Eli Gates (24.06.2019)
 • Lønnebladflatvikler (Acleris sparsana) Alf Tore Mjøs (24.09.2019)
 • Heggerullvikler (Eudemis porphyrana) Nils Rogn (16.08.2019)
 • Prydrosevikler (Notocelia incarnatana) Nils Rogn (05.08.2019)
 • Rødflekket kveldvikler (Epinotia cruciana) Nils Rogn (25.07.2019)
 • Rustrød rosevikler (Notocelia uddmanniana) Alf Tore Mjøs (30.07.2019)
 • Svartflekket hakevikler (Rhopobota naevana) Nils Rogn (24.07.2019)
 • Svinerotstilkvikler (Endothenia quadrimaculana) Alf Tore Mjøs (27.07.2019)
 • Barlindvikler (Ditula angustiorana) Alf Tore Mjøs (23.07.2019)
 • Hvitflekket løvvikler (Apotomis turbidana) Nils Rogn (19.07.2019)
 • Grannålvikler (Pseudohermenias abietana) Nils Rogn (08.07.2019)
 • Burotpraktvikler (Phtheochroa inopiana) Nils Rogn (20.06.2019)
 • Fjellflatvikler (Acleris implexana) Nils Rogn (20.05.2019)
 • Seljeflatvikler (Acleris hastiana) Nils Rogn (27.05.2019)
 • Blåbærsigdvikler (Ancylis myrtillana) Alf Tore Mjøs (20.05.2019)
 • Skumringsvikler (Eulia ministrana) Alf Tore Mjøs (20.05.2019)
 • Heggerullvikler (Eudemis porphyrana) Ivar Stormo (07.07.2019)
 • Ospekveldvikler (Epinotia maculana) Svein Bekkum (05.09.2019)
 • Stor seljesigdvikler (Ancylis geminana) Alf Tore Mjøs (19.05.2019)
 • Gul skyggevikler (Eana osseana) Anders Lundberg (12.07.2019)
 • Stor seljesigdvikler (Ancylis geminana) Anders Lundberg (12.06.2019)
 • Hagerosevikler (Notocelia cynosbatella) Anders Lundberg (12.06.2019)
 • Olivenprydvikler (Celypha lacunana) Anders Lundberg (12.06.2019)
 • Stripet grankveldvikler (Epinotia tedella) Anders Lundberg (12.06.2019)
 • Olivenprydvikler (Celypha lacunana) Anders Lundberg (12.06.2019)
 • Hagerosevikler (Notocelia cynosbatella) Anders Lundberg (20.05.2019)
 • Stripesigdvikler (Ancylis apicella) Anders Lundberg (20.05.2019)
 • Stripesigdvikler (Ancylis apicella) Anders Lundberg (20.05.2019)
 • Skumringsvikler (Eulia ministrana) Anders Lundberg (18.05.2019)
 • Rødflekket kveldvikler (Epinotia cruciana) Svein Bekkum (20.08.2019)
 • Mjødurtflatvikler (Acleris aspersana) John Stenersen (19.08.2019)
 • Roseflatvikler (Acleris bergmanniana) Svein Bekkum (18.08.2019)