Miljolare.no

Art: Kløverblåvinge (Glaucopsyche alexis)

Kløverblåvinge (Glaucopsyche alexis)
Opphavsrett: Even Mjaaland

Utbredt på Østlandet i Norge, men finnes spredt vest til Vest-Agder.

Engelsk navn: Green-underside Blue

Vertsplanter: Erteblomstfamilien (Fabaceae), Esparsettslekta (Onobrychis), Geitvikkeslekta (Galega), Gyvelslekta (Cytisus), Kløverslekta (Trifolium), Legesteinkløver (Melilotus officinalis), Mjeltslekta (Astragalus), Rundbelg (Anthyllis vulneraria), Sneglebelgslekta (Medicago), Steinkløverslekta (Melilotus), Vikkeslekta (Vicia)

Rødlistestatus: Nær truet

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Leddyr (Arthropoda)
Klasse  Insekter (Insecta)
Orden   Sommerfugler (Lepidoptera)
Gruppe    Dagsommerfugler (Rhopalocera)
Familie     Glansvinger (Lycaenidae)
Underfamilie      Lycaeninae
Slekt       Glaucopsyche
Art        Kløverblåvinge (Glaucopsyche alexis)