Miljolare.no

Familie: Nattfly (Noctuidae)

Nattflyene er stort sett mellomstore men kraftig bygde sommerfugler som alltid har trådaktige antenner. Framvingene er vanligvis smale, mens bakvingene er korte. Nattflyene er meget variable i framvingetegningene, men hos de aller fleste artene kan man se det karakteristiske nyre- og ringmerket. Vingene ligger som regel taklagt, og kroppen er hårete.

De aller fleste artene er nattaktive og oppsøker gjerne lys og sukkerblandinger.

Per 2006 var det påvist 333 arter av nattfly i Norge, mens det på verdensbasis finnes drøyt 35 000 arter. Det gjør at nattflyene er den mest artsrike sommerfuglfamilien.

Engelsk navn: Owlet moths

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Leddyr (Arthropoda)
Klasse  Insekter (Insecta)
Orden   Sommerfugler (Lepidoptera)
Gruppe    Nattsommerfugler makro («Macro-heterocera»)
Familie     Nattfly (Noctuidae)
Underfamilie      Acronictinae
Underfamilie      Amphipyrinae
Underfamilie      Bryophilinae
Underfamilie      Condicinae
Underfamilie      Cuculliinae
Underfamilie      Dilobinae
Underfamilie      Eustrotiinae
Underfamilie      Hadeninae
Underfamilie      Heliothinae
Underfamilie      Ipimorphinae
Underfamilie      Noctuinae
Underfamilie      Oncocnemidinae
Underfamilie      Ophiderinae
Underfamilie      Pantheinae
Underfamilie      Plusiinae
Underfamilie      Xyleninae