Miljolare.no

Art: Fjelljamne (Diphasiastrum alpinum)

Fjelljamne (Diphasiastrum alpinum)
Opphavsrett: Narve Brattenborg

Blågrønn plante, 5-10 cm høy. Lang stengel som kryper i grastorva, og så kommer det opp knipper med greiner. Bladene står i fire rekker på greinene, og øverst kommer sporehopsamlingene. Fjelljamne er en karsporeplante, det vil si at den ikke har blomster, men formerer seg med sporer. Vanlig i fjellet, kan også vokse i lavlandet.

Engelsk navn: Alpine Clubmoss

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Rekke  Karsporeplanter (Pteridophyta)
Klasse   Kråkefotplanter (Lycopsida)
Familie    Kråkefotfamilien (Lycopodiaceae)
Slekt     Jamneslekta (Diphasiastrum)
Art      Fjelljamne (Diphasiastrum alpinum)