Miljolare.no

Art: Dictyocha speculum

Dictyocha speculum

Kiselflagellatene er en ganske isolert gruppe som hadde sin blomstring i tertiærtiden. Store mengder kan finnes som avleiringer på sjøbunnen.
Cellen har gulbrune kromatoforer, en flagell og er omgitt av karakteristisk kiselskjelett.

Bildet viser Dictyocha speculum hvor kiselstavene til venstre er brukket. Cellen er 20-30 my innenfor celleskjelettet. Kiselflagellater har vid utbredelse i kalde og tempererte farvann.

Marin.

Systematikk:

RikeDet gule riket (Chromista)
Klasse Kiselflagellater (Dictyochophyceae)
Orden  Dictyochales
Familie   Dictyochaceae
Slekt    Dictyocha
Art     Dictyocha speculum