Miljolare.no

Familie: Kransalger (Characeae)

Kransalger (Characeae)

Kransalgene tilhører egentlig grønnalgene, men er like store som karplantene. Høyden kan variere fra noen cm til godt over en meter. Kransalgene er svært karakteristiske med adskilte kranser av relativt korte sideskudd på ofte ganske lange hovedskudd (kan minne litt om snelle). De er festet til underlaget med lange fargeløse, encellete tråder. Kransalgene er en liten og lite kjent gruppe. Artsbestemmelse krever ofte lupe og spesiallitteratur.
I Norge har vi 3 slekter i ferskvann, Chara, Nitella og Tolypella.

Andre navn: kransalgar

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Rekke Grønnalger (Chlorophyta)
Klasse  Charophyceae
Orden   Charales
Familie    Kransalger (Characeae)
Slekt     Chara
Slekt     Nitella
Slekt     Tolypella
Art      Kanadaglattkrans (Tolypella canadensis)