Miljolare.no

Art: Vepsevåk (Pernis apivorus)

Når kommer våren?
22.05.2008
Vestre Trysil skole
Søre Osen (Trysil, Innlandet)
19.05.2008 Ankomst vepsevåk
17.05.2008 Ankomst rødstrupe
Når kommer våren?
22.05.2008
Vestre Trysil skole
Søre Osen (Trysil, Innlandet)
19.05.2008 Ankomst vepsevåk