Miljolare.no

Slekt: Nettsnegler (Nassarius)

Livet i fjæra
20.09.2017
Sandnes skole
Dybdalstrand (Arendal, Agder)
Sjøpunger og sekkedyr (Ascidiacea)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Rur (Balanidae)
Vanleg rekeklo (Ceramium rubrum)
Krasing (Corallina officinalis)
Sjøpølser (Holothuroidea)
Strandsnegler (Littorina)
Nettsnegler (Nassarius)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Svamper (Porifera)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
Livet i fjæra
21.09.2017
Mathopen skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Hesteaktinie (Actinia equina)
Tanglopper (Amphipoda)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Urskjell (Chlamys varia)
Kaurtang (Fucus spiralis)
Glattkjeglesnegl (Gibbula cineraria)
Skolmetang (Halidrys siliquosa)
Sandskjell (Mya)
Nettsnegler (Nassarius)
Eremittkreps (Paguridae)
Albusnegl (Patella vulgata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Livet i fjæra
29.05.2014
Vestmyra skole
Lund-Klungset (Fauske - Fuosko, Nordland)
Tanglopper (Amphipoda)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Jordugle (Asio flammeus)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Jaktfalk (Falco rusticolus)
Sagtang (Fucus serratus)
Kaurtang (Fucus spiralis)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Fiskemåke (Larus canus)
Sandflyndre (Limanda limanda)
Buttstrandsnegl (Littorina obtusata)
Vanlig sandskjell (Mya arenaria)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Nettsnegl (Nassarius sp.)
Storspove (Numenius arquata)
Albusnegl (Patella vulgata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Tangsprell (Pholis gunnellus)
Fjærerur (Semibalanus balanoides)
Posthornmark (Spirorbis sp.)
Rødstilk (Tringa totanus)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
Livet i fjæra
07.05.2014
Sandnes skole
Arendal (Arendal, Agder)
Skjellryggfamilien (Aphroditidae)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanleg rekeklo (Ceramium rubrum)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Nettsnegler (Nassarius)
Tangdokke (Polysiphonia fibrillosa)
Trekantmark (Pomatoceros triqueter)
Livet i fjæra
07.05.2014
Sandnes skole
Arendal (Arendal, Agder)
Skjellryggfamilien (Aphroditidae)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanleg rekeklo (Ceramium rubrum)
Nettsnegler (Nassarius)
Sau (Ovis aries)
Tangdokke (Polysiphonia fibrillosa)
Trekantmark (Pomatoceros triqueter)
Livet i fjæra
13.05.2013
Porsgrunn videregående skole
Jomfruland (Kragerø, Vestfold og Telemark)
Vanlig sandskjell (Mya arenaria)
Nettsnegler (Nassarius)
Livet i fjæra
07.05.2013
Porsgrunn videregående skole
Jomfruland (Kragerø, Vestfold og Telemark)
Nettsnegler (Nassarius)
Flatøsters (Ostrea edulis)
Tellina
Smådyr i fjøra
04.05.2004
Universitetet i Oslo, Skolelaboratoriet i biologi
Drøbak (Frogn, Viken)
Pelikanfotsnegl (Aporrhais pespelecani)
Kuskjell (Arctica islandica)
Astarte
Sjøstjerner (Asteroidea)
Rur (Balanidae)
Kongsnegl (Buccinum undatum)
Urskjell (Chlamys varia)
Diadematoidea
Knivskjell (Ensis sp.)
Steinboreskjell (Hiatella arctica)
Storstrandsnegl (Littorina littorea)
Buttstrandsnegl (Littorina obtusata)
Vanlig sandskjell (Mya arenaria)
Butt sandskjell (Mya truncata)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Nettsnegl (Nassarius sp.)
Nereidae indet.
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Sadelskjell (Pododesmus)
Leddsnegler (Polyplacophora)
Trekantmark (Pomatoceros triqueter)
Sjustripet kamskjell (Pseudamussium septemradiatum)
Pepperskjell (Scrobicularia plana)
Fjærerur (Semibalanus balanoides)
Skilpaddesnegl (Tectura)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
HOVIS: Fangst i ruse
29.09.1994
Frydenberg videregående skole
Elingaardskilen (Fredrikstad, Viken)
Svartkutling (Gobius niger)
Vanlig ulke (Myoxocephalus scorpius)
Nettsnegl (Nassarius sp.)
Strandreke (Palaemon adspersus)