Miljolare.no

Underorden: Vannmidd (Hydracarina)

Vannmidd (Hydracarina)

Vannmidd er en gruppe med mange navn, de blir kalt både Hydracarina, Hydrachnidia og Hydrachnellae. De er små (1-5 mm), runde edderkoppdyr som er lette å kjenne på at de har uleddet kropp og åtte bein. Vi har ca. 150 arter vannmidd i Norge, men i andre deler av verden finnes det over 5000 arter i denne gruppen. På sørligere breddegrader lever de i de fleste typer ferskvann, fra store elver til hulrom i trær. I Norge lever de fleste middlarver som parasitter på insekter, mens de voksne middene er frittlevende rovdyr som spiser både insekter og andre evertebrater. Noen arter finnes i dyreplanktonet, andre er bunndyr. Mange vannmidd har fine farger og mønstere på kroppen som er spennende å studere i stereolupa. De lever i innsjøer og bakevjer i elver og bekker.

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Leddyr (Arthropoda)
Underrekke  Chelicerata
Klasse   Edderkoppdyr (Arachnida)
Orden    Midd (Acari)
Underorden     Vannmidd (Hydracarina)
Familie      Bithyniidae
Slekt       Bithynia
Familie      Hydrozetidae
Slekt       Hydrozetes
Art        Pansermidd (Hydrozetes lacustris)