Miljolare.no

Familie: Orkidéfamilien (Orchidaceae)

Planteregistreringer
18.08.2020
Ålvik skule
(Kvam, Vestland)
Hvit skogfrue (Cephalanthera longifolia)
 
Planteregistreringer
04.07.2020
Wenche Viklund
Fjærvika, Jostranda, store Nautholmen (Bodø, Nordland)
Brudespore (Gymnadenia conopsea)
Når kommer våren?
29.06.2020
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
29.06.2020 Blomstring nattfiol
29.06.2020 Blomstring firkantperikum
 
Når kommer våren?
27.06.2020
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
27.06.2020 Blomstring heiblåfjær
27.06.2020 Blomstring flekkmarihand
27.06.2020 Blomstring tranebærslekta
 
Når kommer våren?
22.06.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
22.06.2020 Blomstring nattfiol
22.06.2020 Blomstring legevintergrønn
 
Når kommer våren?
11.06.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
11.06.2020 Blomstring vendelrot
09.06.2020 Blomstring stjernestarr
09.06.2020 Blomstring grøftesoleie
11.06.2020 Blomstring flekkmarihand
09.06.2020 Blomstring englodnegras
11.06.2020 Blomstring brennesle
 
Når kommer våren?
03.06.2020
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
03.06.2020 Blomstring skogstjerne
03.06.2020 Blomstring liljekonvall
03.06.2020 Blomstring hvit skogfrue
02.06.2020 Blomstring syrinslekta
 
Når kommer våren?
17.05.2020
Ottar Sætre
Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
17.05.2020 Blomstring tyttebær
17.05.2020 Blomstring myske
17.05.2020 Blomstring vårmarihandslekta
 
Når kommer våren?
03.05.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
29.04.2020 Bladsprett (musøre) ørevier
29.04.2020 Blomstring pors
03.05.2020 Voksenstadiet liten kålsommerfugl
03.05.2020 Sang for første gang gjøkfugler
03.05.2020 Blomstring vårmarihandslekta
 
Når kommer våren?
25.04.2020
Charlotte Bakke
Mule Varde (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
23.04.2020 Blomstring vårkål
23.04.2020 Blomstring marianøkleblom
23.04.2020 Blomstring engforglemmegei
23.04.2020 Voksenstadiet brunskogsnegl
23.04.2020 Larver brunskogsnegl
23.04.2020 Blomstring vårmarihandslekta
 
Når kommer våren?
23.06.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
23.06.2019 Blomstring stormarimjelle
23.06.2019 Blomstring småsyre
23.06.2019 Blomstring nattfiol
23.06.2019 Blomstring mørkkongslys
23.06.2019 Blomstring myrtistel
23.06.2019 Blomstring mjødurt
23.06.2019 Blomstring krypfredløs
23.06.2019 Blomstring gullris
23.06.2019 Blomstring flekkmarihand
23.06.2019 Blomstring fjærekoll
23.06.2019 Blomstring firkantperikum
23.06.2019 Blomstring bjørnebær
 
Når kommer våren?
11.06.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
11.06.2019 Voksenstadiet tistelsommerfugl
11.06.2019 Blomstring flekkmarihand
 
Når kommer våren?
10.06.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
10.06.2019 Blomstring hvit skogfrue
10.06.2019 Blomstring bergfrue
Når kommer våren?
07.05.2019
Charlotte Bakke
Mule Varde (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
07.05.2019 Blomstring åkerforglemmegei
07.05.2019 Blomstring tannrot
07.05.2019 Blomstring nyresoleie
07.05.2019 Blomstring enghumleblom
07.05.2019 Blomstring vårmarihandslekta
 
Når kommer våren?
28.04.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
28.04.2019 Blomstring storfrytle
28.04.2019 Bladsprett (musøre) selje
28.04.2019 Sang for første gang munk
28.04.2019 Ankomst munk
28.04.2019 Blomstring bekkeblom
28.04.2019 Blomstring vårmarihandslekta
28.04.2019 Blomstring starrslekta
 
1-15 av 111 siste»»