Miljolare.no

Slekt: Harerugslekta (Bistorta)

Når kommer våren?
28.06.2021
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
27.06.2021 Blomstring gulsildre
24.06.2021 Blomstring harerug
 
Når kommer våren?
15.06.2021
Bjørg Vaage
Haugerenga (Jevnaker, Viken)
17.04.2021 Ankomst rødvingetrost
03.05.2021 Blomstring stemorsblom
24.04.2021 Ankomst stær
13.05.2021 Ankomst svarthvit fluesnapper
30.03.2021 Sang for første gang svarttrost
13.06.2021 Voksenstadiet sørgekåpe
02.06.2021 Blomstring ballblom
28.03.2021 Blomstring blåveis
18.03.2021 Sang for første gang bokfink
13.06.2021 Ankomst dvergspett
31.05.2021 Blomstring enghumleblom
11.06.2021 Blomstring engsmelle
31.05.2021 Blomstring firblad
24.04.2021 Ankomst gråtrost
17.04.2021 Blomstring gullstjerne
07.06.2021 Blomstring harerug
20.05.2021 Bladsprett (musøre) hegg
30.03.2021 Blomstring hestehov
03.06.2021 Blomstring tiriltunge
03.06.2021 Blomstring hundekjeks
25.03.2021 Voksenstadiet husflue
12.06.2021 Blomstring hvitkløver
17.04.2021 Blomstring hvitveis
24.04.2021 Ankomst jernspurv
31.05.2021 Blomstring jonsokkoll
22.02.2021 Sang for første gang kjøttmeis
15.05.2021 Blomstring korsknapp
28.05.2021 Blomstring liljekonvall
20.04.2021 Ankomst linerle
13.05.2021 Ankomst løvsanger
02.05.2021 Blomstring marianøkleblom
19.05.2021 Blomstring markjordbær
15.04.2021 Blomstring marsfiol
08.06.2021 Blomstring prestekrage
07.03.2021 Ankomst ringdue
31.05.2021 Blomstring rød jonsokblom
12.06.2021 Blomstring rødkløver
01.04.2021 Ankomst rødstrupe
31.05.2021 Blomstring tveskjeggveronika
26.05.2021 Ankomst tårnseiler
15.05.2021 Blomstring vinterkarse
15.04.2021 Blomstring vårpengeurt
29.03.2021 Voksenstadiet bier og humler
25.03.2021 Voksenstadiet steinfluer
15.05.2021 Blomstring løvetannslekta
31.05.2021 Blomstring storkenebb
 
Når kommer våren?
30.04.2021
Liv Marie Sæther Sandberg
Sander ved Mjøsbrua,kulturlandskap, beb (Gjøvik, Innlandet)
23.04.2021 Blomstring harerug
29.04.2021 Bladsprett (musøre) hegg
14.04.2021 Blomstring hestehov
27.04.2021 Blomstring hvitveis
28.04.2021 Ankomst linerle
15.04.2021 Gåsunger selje
29.03.2021 Ankomst svarttrost
23.04.2021 Voksenstadiet humler
 
Når kommer våren?
28.06.2020
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
27.06.2020 Blomstring gullris
28.06.2020 Blomstring harerug
27.06.2020 Blomstring mjødurt
28.06.2020 Blomstring solblom
27.06.2020 Blomstring sumphaukeskjegg
28.06.2020 Blomstring kystmyrklegg
Når kommer våren?
16.06.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
16.06.2019 Blomstring buskmure
16.06.2019 Blomstring harerug
16.06.2019 Blomstring skvallerkål
 
Når kommer våren?
07.06.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
07.06.2019 Blomstring harerug
07.06.2019 Blomstring tyttebær
 
Planteregistreringer
18.07.2018
Skolelaboratoriet i realfag, UiB
Finse (Ulvik, Vestland)
Harerug (Bistorta vivipara)
Duskmyrull (Eriophorum angustifolium)
Myrull (Eriophorum sp.)
Fjelltimotei (Phleum alpinum)
Issoleie (Ranunculus glacialis)
Ullvier (Salix lanata)
Når kommer våren?
29.06.2018
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
29.06.2018 Blomstring fjellarve
29.06.2018 Blomstring fjellbakkestjerne
29.06.2018 Blomstring harerug
 
Når kommer våren?
07.06.2018
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
07.06.2018 Blomstring blåkoll
07.06.2018 Blomstring harerug
07.06.2018 Blomstring høymol
07.06.2018 Blomstring stormaure
07.06.2018 Blomstring småklengemaure
 
Når kommer våren?
11.06.2017
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
11.06.2017 Blomstring enghumleblom
11.06.2017 Blomstring harerug
11.06.2017 Blomstring ryllik
 
Når kommer våren?
10.06.2017
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
10.06.2017 Blomstring hagelupin
10.06.2017 Blomstring harerug
 
Når kommer våren?
23.06.2016
Gottfred Labakk
Os (Saltdal, Nordland)
23.06.2016 Blomstring harerug
23.06.2016 Blomstring maiblom
23.06.2016 Blomstring skogstjerne
23.06.2016 Blomstring skogstorkenebb
23.06.2016 Blomstring tyrihjelm
23.06.2016 Blomstring engkallslekta
23.06.2016 Blomstring forglemmegeislekta
 
Når kommer våren?
12.06.2016
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
12.06.2016 Blomstring harerug
12.06.2016 Blomstring hvitbladtistel
12.06.2016 Blomstring myrtistel
12.06.2016 Voksenstadiet stor kålsommerfugl
 
Når kommer våren?
01.05.2016
Liv Marie Sæther Sandberg
Sander ved Mjøsbrua,kulturlandskap, beb (Gjøvik, Innlandet)
01.05.2016 Ankomst ringtrost
28.04.2016 Ankomst gråtrost
29.04.2016 Blomstring harerug
01.05.2016 Bladsprett (musøre) hegg
01.05.2016 Ankomst rødvingetrost
01.05.2016 Ankomst vendehals
 
Når kommer våren?
25.06.2015
Nils Battin
Fyresdal Kåsa sør (Fyresdal, Vestfold og Telemark)
25.06.2015 Blomstring beitesvever
23.06.2015 Blomstring harerug
24.06.2015 Sang for første gang steinskvett
23.06.2015 Blomstring marimjelleslekta
 
1 - 15 av 29 siste»»