Miljolare.no

Art: Brunbjørn (Ursus arctos)

Kjennetegn: Kroppslengde inntil 2,4 meter for hann og 2,0 meter for hunn. Halen er 5-15 cm, vekt inntil 350 kg.

Habitat: Vi finner bjørn i Skandinavia, Finland, Russland, Balkan, Alpene, Pyreneene og store deler av Asia. Den amerikanske brunbjørnen (grizzly og kodiak) som regnes som samme art finnes i Nord-Amerika. Bjørnen liker høyereliggende, avsides skogstrakter med villmarkspreg. Nordpå finnes den også i lavlandet.

Næring: Planter, insekter, småpattedyr, fisk og åtsler. Enkelte tar elg, rein og husdyr, særlig sau.

Formering: Bjørnen kjønnsmodner etter3,5-6 år. Parring skjer i mai-juni, og 2-3 (1-4) unger fødes i januar-februar. Bjørnen kan forsinke fosterutviklingen og slik justere fødselstidspunktet til et tidspunkt gunstig for å ale opp unger.

Spor: Sålegjenger, skrittlengde ved gange er 80-100 cm.

Andre navn: bjørn

Næring: Insekter (Insecta), Pattedyr (Mammalia), Planteriket (Plantae)

Rødlistestatus (2021): Sterk truet

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Pattedyr (Mammalia)
Orden    Rovpattedyr (Carnivora)
Familie     Bjørnefamilien (Ursidae)
Slekt      Ursus
Art       Brunbjørn (Ursus arctos)