Miljolare.no

Art: Gråsidemus (Myodes rufocanus)

Kjennetegn: Kortere hale enn klatremus, ofte 1/3 av kroppslenge eller kortere. Ryggen er rødbrun langs midten, sidene skifergrå. Buken lysere grå. Ørene stikker ikke så mye fram som hos klatremusa. Kroppslengde 100-130 mm, hale 28-40 mm og vekt 15-60 gram. Hovedsaklig nattaktiv.

Habitat: Finnes i Skandinavia og østover gjennom Sibir til Stillehavet. I Norge fra Rogaland og Telemark til Finnmarkskysten. I Sør-Norge finner vi den i høyereliggende barskog og i bjørkebeltet. I Nord-Norge går den helt ned til kysten. Gråsidemusa er syklisk med bestandstopper hvert 3.-4. år.

Næring: Om sommeren tar den knopper og blad av urter, om vinteren særlig blad og skudd av blåbærlyng men også en del bark.

Formering: Kan kjønnsmodne samme sommer den fødes. Oftest 5-6 (kan spenne fra 2-10) unger i kullet, og 2-3 kull i sommerhalvåret.

Engelsk navn: Red-backed vole

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Pattedyr (Mammalia)
Orden    Gnagere (Rodentia)
Underorden     Smågnagere (Myomorpha)
Familie      Våndfamilien (Arvicolidae)
Slekt       Myodes
Art        Gråsidemus (Myodes rufocanus)