Miljolare.no

Slekt: Anomia

VIRTUE: Organisms found on the disks
28.05.2001
Sandsli videregående skole
Espegrend (Bergen, Vestland)
(Floating pier )
Anomia sp.
Rekeklo-artar (Ceramium sp.)
Grønnalger (Chlorophyta)
Laomedea
O-skjell (Modiolus modiolus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Brunalgar (Phaeophyta)
VIRTUE: Organisms found on the disks
16.02.2001
Austevoll vidaregåande skule
Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
(Flytebrygge )
Anomia sp.
Sjøpunger og sekkedyr (Ascidiacea)
Grønnalger (Chlorophyta)
Hydroider (Hydroidea)
Slimmakk (Nemertini)
Rødalger (Rhodophyta)
Posthornmark (Spirorbis sp.)
VIRTUE: Organisms found on the disks
16.02.2001
Austevoll vidaregåande skule
Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
(Flytebrygge )
Anomia sp.
Bryozoa indet.
Grønnalger (Chlorophyta)
Grønnsekkdyr (Ciona intestinalis)
Hydrozoa indet.
Blåskjell (Mytilus edulis)
Brunalgar (Phaeophyta)
Mangebørstemark (Polychaeta)
Rødalger (Rhodophyta)
VIRTUE: Organisms found on the disks
16.02.2001
Austevoll vidaregåande skule
Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
(Flytebrygge )
Sjøroser (Actinaria)
Anomia sp.
Bryozoa indet.
Grønnsekkdyr (Ciona intestinalis)
Hydrozoa indet.
Posthornmark (Spirorbis sp.)
VIRTUE: Organisms found on the disks
16.02.2001
Austevoll vidaregåande skule
Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
(Flytebrygge )
Anomia sp.
Spøkelseskreps (Caprellidae)
Grønnsekkdyr (Ciona intestinalis)
Snegler (Gastropoda)
Harpacticodida indet.
Brunalgar (Phaeophyta)