Miljolare.no

Art: Storsalamander (Triturus cristatus)

Storsalamander (Triturus cristatus)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Den totale utbredelsen av stor salamander i Norge er ikke kjent. Det er gjort spredte funn i Sør-Norge. Det er imidlertid mulig at det finnes neoteniske bestander lenger nord. Arten er betraktet som sterkt truet, og alle funn bør rapporteres til fylkets miljøvernavdeling! Arten ser ut til å være ømfintlig for sur nedbør. Den kan ikke leve i vann der det finnes fisk, og er derfor også truet av ukritiske fiskeutsettinger. De voksne individene kan skilles fra liten vannsalamander ved at huden er mer ru, spesielt på strupen. Hannene har også en sølvaktig midtribbe på halen. I gytetiden kan hannene kjennes på den store ryggkammen og halekammen. Disse er tydelig adskilt av et hakk ved haleroten. Rumpetrollene har store utvendige gjeller, og kjennes fra liten vannsalamander på at halen er spissere.

Andre navn: stor salamander

Rødlistestatus (2021): Nær truet

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Amfibier (Amphibia)
Orden    Salamandrer (Caudata)
Familie     Salamandrer (Salamandridae)
Slekt      Salamandrer (Triturus)
Art       Storsalamander (Triturus cristatus)