Miljolare.no

Art: Vannflaggermus (Myotis daubentonii)

Kjennetegn: Mørkebrun til mørk bronsebrun overside. Ryggens hårspisser lyse som gir dyret et glinsende preg. Hvit til svakt gulhvit underside. Unge dyr har gråere pels. Ørene når nesten snutespissen når de bøyes framover. Rødlig til lys brun ansiktshud. Nokså store føtter med kraftige tær og klør. Kroppslengde 45-55 mm, hale 31-44 mm, vingespenn 23-27 mm, underarmslengde 33-41 mm og vekt 6-15 gram. Nattaktiv.

Habitat: Finnes i hele Europa (med unntak av Balkanlandene), videre østover til Japan. I Norge spredt i lavlandet på Sør- og Østlandet nordover til Rendalen. Sporadisk på Vestlandet. Knyttet til kulturlandskap og skogsterreng med dammer, tjern og stilleflytende elver. Jakter over vann (5-30 cm høyde) med raske vingeslag og langsom flukt. Dagleier om sommeren hule trær eller under broer. Vinterdvale fra september til mai enkeltvis i huler, grotter og gruver.

Næring: Insekter som klekkes i eller på vann, eller som svermer lavt over vann. Mer enn 50% av dietten består av tovinger, da særlig fjærmygg og stankelbeinmygg.

Formering: Kjønnsmodner trolig i første leveår. Ynglekolonier vanligvis med 20-50 (opp til 200) hunner. En unge fødes i juli.

Engelsk navn: Daubenton's bat

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Pattedyr (Mammalia)
Orden    Flaggermus (Chiroptera)
Underorden     Småflaggermus (Microchiroptera)
Familie      Glattnesefamilien (Vespertilionidae)
Slekt       Myotis
Art        Vannflaggermus (Myotis daubentonii)