Miljolare.no

Familie: Bøkefamilien (Fagaceae)

ArtLokaliteterObservasjonerAnt. bilderSiste observasjon
Eik (Quercus sp.)41903105.02.2020
Eik (Quercus sp.)33954306.02.2019
Bøk (Fagus sylvatica)16501001.05.2019
Bøkefamilien (Fagaceae indet.)57501.06.2016
Sommereik (Quercus robur)411412.05.2018
Kastanjeslekta (Castanea sp.)45129.04.2018
Edelkastanje (Castanea sativa)33 28.04.2019
Bøkeslekta (Fagus sp.)11 19.02.2007