Miljolare.no

Art: Einstape (Pteridium aquilinum)

Einstape (Pteridium aquilinum)
Opphavsrett: Rasbak (CC BY-SA 3.0)

Kjennetegn: Einstape er en stor bregne med et hemmelig underjordisk liv. Den er lett å kjenne igjen ved at de står på en lang stiv stilk og har et stort flikete bregneblad. Noen ganger står einstapen så tett at det danner et tett «kratt» som er vanskelig å komme seg frem i.

Einstape har opprette stengler, mangler skjell på bladskaftene, og har store blad som er mellom- eller blekgrønne og helt likeformede. Bladene er 2-3 ganger finnet. Den samlede bladplaten har trekantet form. Høyden er fra 40 cm og opp til 3 meter. Sporehusene sitter skjult under bretten ytterst på undersiden av bladene.

Røttene kan gå 50–100 cm ned i bakken, og ødelegge arkeologiske rester i undergrunnen. Røttene har vært brukt av indianere i Amerika mot parasitter og bronkitt. Samtidig inneholder plantene trolig kreftfremkallende stoffer, og brukes ikke lenger i dietter i dag.

Einstape bruker kjemisk krigføring mot konkurrenter, og utsondrer stoffer som hemmer eller helt hindrer veksten av andre planter. Einstape kan ta helt kontroll over et område etter skogbrann, og den kan hemme andre planters vekst selv en tid etter at den er fjernet.
Einstape har utbredelse i alle verdensdeler unntatt Antarktis, og er en av verdens mest utbredte og suksessfulle arter. Den oppsto for 55 millioner år siden.

Bregner oppsto allerede i devon.

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Einstape

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Rekke  Karsporeplanter (Pteridophyta)
Klasse   Bregneplanter (Pteropsida)
Familie    Einstapefamilien (Dennstaedtiaceae)
Slekt     Einstapeslekta (Pteridium)
Art      Einstape (Pteridium aquilinum)
Underart       Kysteinstape (Pteridium aquilinum subsp. aquilinum)
Underart       Skogeinstape (Pteridium aquilinum subsp. latiusculum)