Miljolare.no

Art: Vanlig fjærehinne (Porphyra umbilicalis)

Vanlig fjærehinne (Porphyra umbilicalis)
Opphavsrett: Per Arvid Åsen (1980)

Vanleg fjørehinne er vanleg i fjøra og bølgjeslagssona langs heile norskekysten. Men for å finne han må du ut på svaberg som er utsette for sterke bølgjeskvulp det meste av året. Sjansen for å finne denne algen inne i fjordar og ved land som vender mot aust frå Lindesnes og nordover, er difor ikkje så stor. I Oslofjorden har ein berre funne algen i dei ytre områda. Festepunktet som festar fjørehinna til steinen kan vere spesielt hard i tørr tilstand, og er plassert i midten med blad som faldar seg ut og dannar ein rosettliknande figur med diameter på 2 – 15 cm. Dette ser du ikkje alltid når algen er tørr, men du kan passe på å skjere av festepunktet heilt inntil steinen, løyse algen varsamt og deretter leggje han i ei bytte med sjøvatn. Når han har lege på tørt land ei stund (til dømes når sjøen flør, men enno ikkje har nådd opp til algen), blir han matt i fargen og litt stiv å ta på (nesten som svært tynn chips). Om vinteren og tidleg om våren kan det i Sør-Noreg vere den nærståande arten smal fjørehinne (P. Linearis) som dominerer der ein elles finn vanleg fjørehinne.

Andre navn: vanleg fjørehinne

Engelsk navn: Nori

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Rekke Rødalger (Rhodophyta)
Klasse  Rødalger (Rhodophyceae)
Underklasse   Florideophycidae
Orden    Bangiales
Familie     Bangiaceae
Slekt      Fjørehinne (Porphyra)
Art       Vanlig fjærehinne (Porphyra umbilicalis)