Miljolare.no

Art (sp.): Strandsnegler (Littorina sp.)

Fem strandsnigelarter er kjent i Norge. Fire artar som finst langs heile kysten, er:
vanlig strandsnegl (= kattesnigel, stor strandsnegl) (L. littorea), butt strandsnegl (= grisetangsnigel) (L. obtusata, = L. littoralis), butt strandsnigel (L. mariae = L. fabalis), spiss strandsnigel (= steinsnigel) (L. saxatilis). De to butte strandsneglene skiller seg ut ved at spiret er sammentrykt. Mens L. obtusata hovedsaklig finnes på grisetang og blæretang, lever L. mariae litt dypere, oppå sagtang. De to artene kan skilles på formen på sneglehusopningen. L. littorea og L saxatilis er også relativt like, men kan skilles på leppenes vinkel i forhold til spiret. L. Saxatilis lever som regel i den øvre halvdelen av fjæra og L. littorea i den nedre halvdelen.

Andre navn: kokkelur

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Bløtdyr (Mollusca)
Klasse  Snegler (Gastropoda)
Underklasse   Forgjellesnegler (Prosobranchia)
Orden    Mesogastropoda
Familie     Strandsneglefamilien (Littorinidae)
Slekt      Strandsnegler (Littorina)
Art (sp.)       Strandsnegler (Littorina sp.)