Miljolare.no

Art: Hoppekreps (Eudiaptomus gracilis)

Hoppekreps (Eudiaptomus gracilis)

Den vanligste calanoide hoppekreps i lavlandet nord til Møre. Skal også finnes enkelte steder i Finnmark. Forekommer nesten utelukkende under den marine grense. Ser ikke ut til å affiseres særlig av forurensning, hverken av næringssalter eller sur nedbør. I næringsfattige innsjøer er det bare en generasjon pr. år, men får flere generasjoner dersom primærproduksjonen er høy. Lever av planteplankton. Produserer ikke hvileegg, i motsetning til andre arter i familien.

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Leddyr (Arthropoda)
Underrekke  Krepsdyr (Crustacea)
Klasse   Hoppekreps (Copepoda)
Orden    Calanoida
Familie     Diaptomidae
Slekt      Eudiaptomus
Art       Hoppekreps (Eudiaptomus gracilis)