Miljolare.no

Art: Stor ryggsvømmer (Notonecta glauca)

Stor ryggsvømmer (Notonecta glauca)

Utbredt i hele Sør-Norge nord til Trondheim. Arten er tolerant, og finnes i alt fra oligotrofe til eutrofe vann og dammer, også i dystrofe og humuspåvirkede vann. Tåler også vann med lav saltholdighet. Den store ryggsvømmeren blir ca. 15-16 mm lang, og kan ta store byttedyr.

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Leddyr (Arthropoda)
Klasse  Insekter (Insecta)
Orden   Nebbmunner (Hemiptera)
Underorden    Teger (Heteroptera)
Familie     Ryggsvømmere (Notonectidae)
Slekt      Notonecta
Art       Stor ryggsvømmer (Notonecta glauca)