Miljolare.no

Art: Svart høstlibelle (Sympetrum danae)

Svart høstlibelle (Sympetrum danae)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

I Norge kjent nord til og med Trøndelag. Nymfene er tolerante, men finnes fortrinnsvis i næringsfattige til middels næringsrike, humuspåvirkede vann. Ofte i myrdammer med torvmose (Sphagnum). Flygetid fra slutten av juni til oktober.

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Leddyr (Arthropoda)
Klasse  Insekter (Insecta)
Orden   Øyenstikkere (Odonata)
Underorden    Libeller (Anisoptera)
Overfamilie     Libelluloidea
Familie      Libellulidae
Slekt       Haustlibeller (Sympetrum)
Art        Svart høstlibelle (Sympetrum danae)