Miljolare.no

Klasse: Pattedyr (Mammalia)

Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Kjell Ivar Fossnes
Marsteinhøgda (Nord-Aurdal, Innlandet)
Grønnfink (7)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (4)
Dompap (2)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Gråsisik (1)
Gulspurv (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
unni fossnes
Marsteinshøgda (Nord-Aurdal, Innlandet)
Grønnfink (11)
Kjøttmeis (7)
Blåmeis (5)
Dompap (5)
Svartmeis (3)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Gråsisik (2)
Skjære (2)
Granmeis (1)
Gulspurv (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2023
Ted Johansen
Halvorsrudveien 51 (Jevnaker, Viken)
Gulspurv (33)
Pilfink (11)
Kjøttmeis (9)
Dompap (8)
Blåmeis (7)
Stillits (5)
Ekorn (3)
Løvmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Hilde Larssen Bergem
Dalanmarka/Burma, Hemnesberget (Hemnes, Nordland)
Gråsisik (11)
Gulspurv (9)
Kjøttmeis (9)
Blåmeis (4)
Gråspurv (4)
Rådyr (3)
Ekorn (2)
Skjære (2)
Kråke (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Guttorm HAGEN
Hagevegen 51 (Ørsta, Møre og Romsdal)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (5)
Svarttrost (5)
Løvmeis (2)
Rødstrupe (2)
Ekorn (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Paul Buøy
Eggen (Skaun, Trøndelag)
Dompap (12)
Grønnfink (10)
Blåmeis (8)
Pilfink (5)
Kjøttmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Grønnspett (1)
Kråke (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Jan Ingar Vik
Vestsidevegen 2259 (Jevnaker, Viken)
Blåmeis (10)
Kjøttmeis (7)
Dompap (4)
Ekorn (4)
Nøtteskrike (4)
Svartmeis (4)
Grønnfink (3)
Spettmeis (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2023
Dag Albert Svendsen
Nedseterveien (Gausdal, Innlandet)
Kjøttmeis (20)
Dompap (15)
Granmeis (12)
Svartmeis (12)
Rødrev (1)
Fugler ved foringsplassen
18.01.2023
Tore Forbord
Håmmårgrenda 10 (Oppdal, Trøndelag)
Dompap (4)
Kjøttmeis (3)
Blåmeis (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Hare (1)
Snømus (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Bjørg Guri Kildahl
Sotue, Losby (Lillestrøm, Viken)
Kjøttmeis (5)
Spettmeis (5)
Dompap (4)
Dvergspett (4)
Blåmeis (3)
Nøtteskrike (2)
Flaggspett (1)
Rådyr (1)
Skjære (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Hilde Anita Antonsen
Åsgårdstrandsveien 418 (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
Pilfink (21)
Blåmeis (10)
Dompap (5)
Ringdue (5)
Stillits (5)
Grønnsisik (4)
Kjøttmeis (4)
Ekorn (3)
Gulspurv (3)
Gråspurv (2)
Grønnfink (2)
Spettmeis (2)
Bokfink (1)
Flaggspett (1)
Løvmeis (1)
Rødstrupe (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Stine Maria Käck Reitan
Elvadalen 671 (Orkland, Trøndelag)
Kjøttmeis (25)
Blåmeis (18)
Pilfink (4)
Skjære (4)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Gulspurv (2)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2023
Stine Maria Käck Reitan
Elvadalen 671 (Orkland, Trøndelag)
Kjøttmeis (20)
Blåmeis (15)
Granmeis (4)
Skjære (4)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Gulspurv (2)
Pilfink (2)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Anne-Mari Langeng
Ner Grøtemsgrenda 25 (Selbu, Trøndelag)
Gulspurv (36)
Kråke (28)
Grønnfink (20)
Rådyr (17)
Pilfink (9)
Kjøttmeis (8)
Skjære (8)
Blåmeis (4)
Dompap (3)
Flaggspett (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2023
Eli Hindseth
Åmotsdalsvegen 10 (Oppdal, Trøndelag)
Dompap (20)
Gråsisik (18)
Bjørkefink (10)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (8)
Grønnfink (8)
Ekorn (5)
Nøtteskrike (5)
Pilfink (5)
Skjære (5)
Bokfink (2)
Granmeis (2)
Rådyr (2)
Flaggspett (1)
Hønsehauk (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
1 - 15 av 32 251 siste»»