Miljolare.no

Art: Bjørnekam (Blechnum spicant)

Bjørnekam (Blechnum spicant)
Opphavsrett: Narve Brattenborg

Kjennetegn: Bjønnkam har to typer blader, sterile og fertile, og mange tenker kanskje at den ikke ser ut som en vanlig bregne. Bladene er lange og slankt lansettformede, og en gang langfliket, slik at de ser ut som dobbeltsidige kammer. Plantene er 10-100 cm høye, og har blader i rosetter fra grunnen.

Bjønnkam er mest utbredt i kyststrøk på Vestlandet, går opp til 1250 moh. i Møre og Romsdal, og finnes nord til Kvænangen i Troms.

Hvis du engang skulle finne på å klatre på vulkaner på Island, kan du finne varianten Kildebjønnkam som kan bli inntil 8 cm. Den vokser rundt kratere på enkelte vulkaner sør i landet. Fertile og sterile blad ser ikke forskjellige ut hos denne, i motsetning til hos bjønnkam.

Bregner oppsto allerede i devon.

Andre navn: bjønnkam

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Rekke  Karsporeplanter (Pteridophyta)
Klasse   Bregneplanter (Pteropsida)
Familie    Bjørnekamfamilien (Blechnaceae)
Slekt     Bjørnekamslekta (Blechnum)
Art      Bjørnekam (Blechnum spicant)