Miljolare.no

Familie: Venusskjell (Veneridae)

Livet i fjæra
10.06.2022
Randaberg videregående skole
Dusavik (Randaberg, Rogaland)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Brennmaneter (Cyaniidae)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
Livet i fjæra
22.09.2021
Mosterøy skole
Dysjalandsvågen (Stavanger, Rogaland)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Nøttesnutebille (Curculio nucum)
Mosemeitemark (Dendrobaena octaedra)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
15.09.2021
Mosterøy skole
Dysjalandsvågen (Stavanger, Rogaland)
Dyreriket (Animalia)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
Livet i fjæra
21.09.2021
Mosterøy skole
Dysjalandsvågen (Stavanger, Rogaland)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Fugler (Aves)
Rur (Balanidae)
Krepsdyr (Crustacea)
Brennmaneter (Cyaniidae)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Posthornmark (Spirorbis sp.)
Venusskjell (Veneridae)
 
Livet i fjæra
31.08.2021
Fagerholt skole
paradisbukta (Kristiansand, Agder)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Snøre-slekta (Chaetomorpha)
Grønnalger (Chlorophyta)
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)
Pollpryd (Codium fragile)
Soppriket (Fungi)
Fingertare (Laminaria digitata)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Brunalgar (Phaeophyta)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
Livet i fjæra
08.06.2021
Bygstad skule
Sundsleira (Sunnfjord, Vestland)
Krepsdyr (Crustacea)
Sandskjell (Mya)
Venusskjell (Veneridae)
 
Livet i fjæra
29.10.2020
Ytre Namdal videregående skole
Ryum (Nærøysund, Trøndelag)
Rur (Balanidae)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Knivskjell (Solenidae)
Venusskjell (Veneridae)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
01.10.2020
Mathopen skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Sandskjell (Mya)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
12.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Mosdyr (Bryozoa)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Strandsnegler (Littorina)
Eremittkreps (Paguridae)
Brunalgar (Phaeophyta)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Eremittkreps (Paguridae)
Albusnegl (Patella vulgata)
Venusskjell (Veneridae)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Beinfisk (Actinopterygii)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Pyntekrabber (Hyas)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Sandskjell (Mya)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Albusnegl (Patella vulgata)
Svømmekrabber (Portunidae)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Venusskjell (Veneridae)
 
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Butare (Alaria esculenta)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Grønnalger (Chlorophyta)
Pollpryd (Codium fragile)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Snegler (Gastropoda)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Rødalger (Rhodophyta)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
10.06.2020
Kvislabakken skole
Skattval (Stjørdal, Trøndelag)
Tanglopper (Amphipoda)
Dyreriket (Animalia)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanleg rekeklo (Ceramium virgatum)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Brunalgar (Phaeophyta)
Eikeving (Phycodrys rubens)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
09.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Tanglopper (Amphipoda)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Krepsdyr (Crustacea)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Svømmekrabber (Portunidae)
Rødalger (Rhodophyta)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
Livet i fjæra
09.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Butare (Alaria esculenta)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Grønnalger (Chlorophyta)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Sjøpølser (Holothuroidea)
Strandsnegler (Littorina)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Venusskjell (Veneridae)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
1 - 15 av 93 siste»»