Miljolare.no

Slekt: Loiseleuria

Når kommer våren?
29.05.2021
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
29.05.2021 Blomstring greplyng
29.05.2021 Blomstring hvitlyng
29.05.2021 Blomstring molte
 
Når kommer våren?
07.06.2020
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
07.06.2020 Blomstring greplyng
07.06.2020 Blomstring hvitlyng
07.06.2020 Blomstring molte
07.06.2020 Blomstring rypebær
 
Når kommer våren?
28.04.2019
Ottar Sætre
Tresfjord (Vestnes, Møre og Romsdal)
28.04.2019 Ankomst enkeltbekkasin
28.04.2019 Blomstring greplyng
28.04.2019 Ankomst heipiplerke
28.04.2019 Sang for første gang heipiplerke
28.04.2019 Ankomst løvsanger
28.04.2019 Sang for første gang løvsanger
28.04.2019 Ankomst ringtrost
28.04.2019 Blomstring rypebær
28.04.2019 Ankomst vipe
 
Når kommer våren?
13.05.2018
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
13.05.2018 Blomstring greplyng
13.05.2018 Ankomst tornsanger
13.05.2018 Sang for første gang tornsanger
 
Når kommer våren?
26.05.2017
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
26.05.2017 Blomstring greplyng
26.05.2017 Blomstring rypebær
26.05.2017 Blomstring åkerforglemmegei
26.05.2017 Blomstring myrull
 
Når kommer våren?
02.07.2016
Meldal Ungdomsskole/løkken barneskole
Trollheimen (Rennebu, Trøndelag)
26.06.2016 Blomstring greplyng
26.06.2016 Blomstring moselyng
26.06.2016 Sang for første gang munk
26.06.2016 Blomstring snøsøte
 
Når kommer våren?
05.06.2016
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
04.06.2016 Blomstring greplyng
05.06.2016 Blomstring hvitkløver
04.06.2016 Ankomst snøspurv
04.06.2016 Sang for første gang snøspurv
04.06.2016 Blomstring tettegras
04.06.2016 Blomstring lupinslekta
 
Når kommer våren?
02.06.2015
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
02.06.2015 Blomstring greplyng
02.06.2015 Reirbygging heipiplerke
02.06.2015 Blomstring rypebær
 
Når kommer våren?
26.05.2014
Ottar Sætre
Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
25.05.2014 Ankomst steinskvett
25.05.2014 Sang for første gang steinskvett
25.05.2014 Ankomst svarthvit fluesnapper
25.05.2014 Sang for første gang svarthvit fluesnapper
25.05.2014 Blomstring greplyng
25.05.2014 Blomstring molte
25.05.2014 Blomstring rypebær
 
Planteregistreringer
26.05.2013
Billefjord Sjøsamiske Oppvekstsenter/Billefjord skole
kolvik (Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Rypebær (Arctous alpinus)
Reinrose (Dryas octopetala)
Greplyng (Loiseleuria procumbens)
Fjelltettegras (Pinguicula alpina)
Mureslekta (Potentilla)
Vierslekta (Salix)
Tuesildre (Saxifraga cespitosa)
Fjellsmelle (Silene acaulis)
Fjellfiol (Viola biflora)
Når kommer våren?
28.07.2012
Gottfred Labakk
Storryggen/Middagsfjell (Saltdal, Nordland)
10.07.2012 Blomstring risbjørk
10.07.2012 Blomstring fjellpryd
10.07.2012 Blomstring flekkmure
10.07.2012 Blomstring greplyng
10.07.2012 Blomstring blålyng
10.07.2012 Blomstring moselyng
 
Når kommer våren?
05.06.2012
Olaf Hunsdal
Reisadalen, Lundefjellet (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
05.06.2012 Blomstring fjellpryd
05.06.2012 Blomstring lapprose
05.06.2012 Blomstring greplyng
05.06.2012 Blomstring fjellfiol
 
Når kommer våren?
05.06.2007
Meldal Ungdomsskole/løkken barneskole
Trollheimen (Rennebu, Trøndelag)
04.06.2007 Blomstring greplyng
 
Når kommer våren?
05.06.2007
Meldal Ungdomsskole/løkken barneskole
Grindal (Rennebu, Trøndelag)
25.05.2007 Ankomst gjøk
14.05.2007 Bladsprett (musøre) bjørk
14.05.2007 Ankomst låvesvale
02.05.2007 Ankomst svarthvit fluesnapper
24.05.2007 Ankomst munk
30.04.2007 Ankomst måltrost
19.05.2007 Ankomst løvsanger
01.06.2007 Ankomst tårnseiler
04.06.2007 Ankomst gjerdesmett
27.05.2007 Ankomst trepiplerke
02.06.2007 Blomstring greplyng
14.05.2007 Ankomst svalefamilien
 
Når kommer våren?
03.06.2007
Olaf Hunsdal
Straumfjorden (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
03.06.2007 Blomstring greplyng
03.06.2007 Blomstring molte
 
1 - 15 av 16 siste»»