Miljolare.no

Slekt: Vikkeslekta (Vicia)

Planteregistreringer
28.08.2019
Bergen katedralskole
Myrdal (Aurland, Sogn og Fjordane)
Kvassdå (Galeopsis tetrahit)
Fuglevikke (Vicia cracca)
Planteregistreringer
29.08.2019
Skolelaboratoriet i realfag, UiB
Arboretet og Botanisk hage (Bergen, Hordaland)
Bjørnekamfamilien (Blechnaceae)
Bønnevikke (Vicia faba)
Når kommer våren?
14.06.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ørskog, Møre og Romsdal)
14.06.2019 Blomstring fuglevikke
14.06.2019 Blomstring blåkoll
 
Når kommer våren?
11.06.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Hedmark)
11.06.2019 Blomstring rødkløver
11.06.2019 Blomstring gulflatbelg
11.06.2019 Blomstring fuglevikke
 
Når kommer våren?
06.06.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Hedmark)
06.06.2019 Blomstring gjerdevikke
06.06.2019 Voksenstadiet geithams
06.06.2019 Blomstring engsyre
06.06.2019 Blomstring aurikkelsveve
06.06.2019 Voksenstadiet stikkemygg
06.06.2019 Blomstring ugrasarve
 
Når kommer våren?
04.06.2019
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Telemark)
03.06.2019 Blomstring ryllik
04.06.2019 Blomstring fuglevikke
 
Når kommer våren?
22.05.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
22.05.2019 Blomstring skrubbær
22.05.2019 Blomstring rødkløver
22.05.2019 Blomstring fuglevikke
 
Når kommer våren?
17.05.2019
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Telemark)
16.05.2019 Blomstring tofrøvikke
 
Når kommer våren?
02.05.2019
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Telemark)
02.05.2019 Blomstring gjerdevikke
02.05.2019 Blomstring blåfjær
 
Når kommer våren?
29.04.2019
Ottar Sætre
Dyrkorn (Stordal, Møre og Romsdal)
29.04.2019 Blomstring tyttebær
29.04.2019 Blomstring tiriltunge
29.04.2019 Blomstring smalkjempe
29.04.2019 Blomstring myske
29.04.2019 Blomstring hvitsoleie
29.04.2019 Blomstring gjerdevikke
29.04.2019 Voksenstadiet perlemorvinger
 
Når kommer våren?
02.06.2018
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Telemark)
30.05.2018 Blomstring hundegras
01.06.2018 Blomstring fuglevikke
30.05.2018 Blomstring bakkestjerne
 
Når kommer våren?
01.06.2018
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Hedmark)
01.06.2018 Blomstring kratthumleblom
01.06.2018 Blomstring gjerdevikke
01.06.2018 Blomstring bjørnebærslekta
 
Når kommer våren?
31.05.2018
Ottar Sætre
Vaksvik (Ørskog, Møre og Romsdal)
31.05.2018 Blomstring fuglevikke
31.05.2018 Blomstring fjærekoll
31.05.2018 Blomstring blåklokke
 
Når kommer våren?
31.05.2018
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Hedmark)
31.05.2018 Blomstring tyttebær
31.05.2018 Blomstring skogstjerne
31.05.2018 Blomstring jonsokkoll
31.05.2018 Blomstring gulflatbelg
31.05.2018 Blomstring fuglevikke
31.05.2018 Blomstring engsyre
31.05.2018 Blomstring bringebær
31.05.2018 Blomstring aurikkelsveve
 
Når kommer våren?
22.05.2018
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
22.05.2018 Blomstring rød jonsokblom
22.05.2018 Blomstring fuglevikke
22.05.2018 Blomstring engforglemmegei
 
1-15 av 104 siste»»