Miljolare.no

Familie: Mjølkefamilien (Onagraceae)

Planteregistreringer
05.08.2022
Kjell Leiråmo
Leiråmo (Beiarn, Nordland)
Myrmjølke (Epilobium palustre)
 
Når kommer våren?
01.07.2022
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
01.07.2022 Blomstring geitrams
 
Når kommer våren?
24.06.2022
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
24.06.2022 Blomstring geitrams
 
Når kommer våren?
19.06.2022
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
19.06.2022 Blomstring fjærekoll
19.06.2022 Blomstring krattmjølke
19.06.2022 Blomstring lyssiv
19.06.2022 Blomstring myrtistel
19.06.2022 Blomstring skjørbuksurt
 
Når kommer våren?
16.05.2022
Tylldalen skole
Tylldalen (Tynset, Innlandet)
14.05.2022 Blomstring geitrams
 
Planteregistreringer
21.09.2021
Universitetet i Stavanger
Gauselskogen (Stavanger, Rogaland)
Krattmjølke (Epilobium montanum)
 
Planteregistreringer
03.09.2021
Oasen skole Birkelid AS
(Kristiansand, Agder)
Geitrams (Epilobium angustifolium)
Markjordbær (Fragaria vesca)
Ask (Fraxinus excelsior)
Ugrasløvetenner (Taraxacum officinale)
Lind (Tilia cordata)
Planteregistreringer
03.09.2021
Oasen skole Birkelid AS
(Kristiansand, Agder)
Hundegras (Dactylis glomerata)
Geitrams (Epilobium angustifolium)
Skogsnelle (Equisetum sylvaticum)
Smørtelg (Oreopteris limbosperma)
Planteregistreringer
03.09.2021
Oasen skole Birkelid AS
(Kristiansand, Agder)
Geitrams (Epilobium angustifolium)
Fenologi på Nordkalotten
12.07.2021
Alta ungdomsskole
Lilleslåtten (Alta, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
12.07.2021 Blomstring geitrams
 
Når kommer våren?
05.07.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
05.07.2021 Blomstring geitrams
 
Når kommer våren?
22.06.2021
Ottar Sætre
Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
22.06.2021 Blomstring fuglevikke
22.06.2021 Blomstring geitrams
22.06.2021 Blomstring kystgrisøyre
22.06.2021 Blomstring skogsalat
22.06.2021 Blomstring skogsvinerot
 
Når kommer våren?
20.06.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
20.06.2021 Blomstring krattmjølke
20.06.2021 Blomstring linnea
19.06.2021 Blomstring potet
20.06.2021 Blomstring vivendel
 
Når kommer våren?
19.06.2021
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
19.06.2021 Ankomst gulsanger
19.06.2021 Blomstring krattmjølke
19.06.2021 Blomstring legeveronika
19.06.2021 Blomstring myrtistel
 
Planteregistreringer
01.06.2021
Stryn vidaregåande skule
Langedalselva ved Karbø (Stranda, Møre og Romsdal)
Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis)
Knereverumpe (Alopecurus geniculatus)
Hvitveis (Anemone nemorosa)
Sløke (Angelica sylvestris)
Hundekjeks (Anthriscus sylvestris)
Bekkeblom (Caltha palustris)
Hvitbladtistel (Cirsium heterophyllum)
Geitrams (Epilobium angustifolium)
Snelleslekta (Equisetum)
Hegg (Prunus padus)
Rød jonsokblom (Silene dioica)
Grasstjerneblom (Stellaria graminea)
Løvetannslekta (Taraxacum)
Skogstjerne (Trientalis europaea)
 
1 - 15 av 248 siste»»